สวัสดี,ไท้เจี๋ยด๋าเพื่อให้คุณมีบริการโลจิสติกแบบครบวงจรในประเทศไทย!

สายด่วนบริการลูกค้า:400-1234-5678 | สถานีไทย | 中文站 |

ความสนใจทันที:

หมายเลขบริการไมโครช่อง

ติดต่อเรากรุงเทพมหานคร     


       

ที่อยู่:1350/107, Phathnakar Rd., Kwaeng Swnhlwng,Khet Swnhlwng,Bangkok, 10250

โทรศัพท์:02-111-3045ซัวเถาที่อยู่:Hou อำเภอเมืองซัวเถามณฑลกวางตุ้งทางทิศตะวันออกของมณฑลกวางตุ้งจิสติกส์พาร์คอเวนิวควอนตั้ม B13 Taijie ดาอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกกรม

โทรศัพท์:0754-2249536

qq:2119660957ฮ่องกง 


ที่อยู่:ฮ่องกงเฟยหงโฮมถนนหมายเลขปราศจากการขัดขวางการเดินทางจากศูนย์โลจิสติก

โทรศัพท์:0085222745598